19.01.18.

Studenti Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u posjeti IDA-i

U četvrtak, 18. siječnja 2018. u Istarskoj razvojnoj agenciji održano je predavanje za studente Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Studentima su predstavljeni razvojni programi i projekati koje IDA provodi uz financijsku potporu EU fondova i Istarske županije. Studenti su na predavanju također dobili i općenite informacije o IDA-i, pregled provedenih projekata i projekata u provedbi,  a naglasak je bio na dosadašnjim iskustvima vezanim za sudjelovanja u projektima, kao i o problemima na koje je IDA nailazila prilikom procesa implementacije. Naposljetku je studentima predstavnica Područnog ureda za Istru Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Cinzia Zubin, predstavila ulogu HBOR-a u kreditiranju EU projekata.