15.01.18.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2018. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju gospodarskog sektora na području Istarske županije.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – Razvoj sposobnosti i poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi
 • Prioritetno područje 2 – Poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija
 • Prioritetno područje 3 – Gospodarski sajmovi i manifestacije
 • Prioritetno područje 4 – Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

Udruge i ostale neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:

 • educiranje mladih ljudi u svrhu postizanja bržeg zapošljavanja
 • educiranje mladih ljudi za poduzetništvo s ciljem samozapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta
 • senzibiliziranje tržišta rada u svrhu zapošljavanja mladih ljudi
 • poticanje razvoja inovacija
 • organiziranje zajedničkog nastupa inovatora na domaćim i inozemnim specijaliziranim sajmovima i manifestacijama
 • pomoć u pripremi dokumentacije za zaštitu inovacija
 • promocija inovacija u svrhu komercijalizacije istih
 • provedba procesa zaštite, brendiranja i promocije autohtonih proizvoda
 • umrežavanje i povezivanje poduzetnika za uspješniji nastup na sajmovima i gospodarskim manifestacijama;
 • organizacija gospodarskih sajmova i ostalih manifestacija
 • promocija sajmova i ostalih manifestacija
 • razvoj i provedba treninga i radnih aktivnosti osoba s invaliditetom u svrhu njihova zapošljavanja ili održavanja zaposlenosti (na otvorenom tržištu rada i u zaštićenim uvjetmima)
 • informiranje poslodavaca i javnosti o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom te promocija radnih aktivnosti i proizvoda osoba s invaliditetom
 • umrežavanje i povezivanje poduzetnika u svrhu jačanja zapošljavanja osoba s invaliditetom
 • pružanje poslodavcima usluge tehničke podrške za zapošljavanje osoba s invaliditetom i očuvanje zaposlenosti osoba s invaliditetom

Najniži i najviši iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti definirani su po pojedinom prioritetnom području kako slijedi:

 • Prioritetno područje 1 – Razvoj sposobnosti i poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi – 10.000,00 kn – 95.0000,00 kn
 • Prioritetno područje 2 – Poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija - 10.000,00 kn – 103.500,00 kn
 • Prioritetno područje 3 – Gospodarski sajmovi i manifestacije – 10.000,00 – 45.000,00 kn
 • Prioritetno područje 4 – Poticanje zapošljavanja invalida – 10.000,00 – 65.000,00 kn

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave Natječaja.

Sve dodatne informacije i natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje.