09.01.18.

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2018. godinu

Istarska županija – Regione Istriana,  Upravni odjel za kulturu, poziva udruge i druge organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove,vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) – u daljnjem tekstu: udruge, koje su programski usmjerene na rad u kulturi na području Istarske županije – Regione Istriana, a prvenstveno one čiji su projekti/programi i aktivnosti usklađeni s Istarskom kulturnom strategijom – Strategia culturale istriana za razdoblje 2014. – 2020. g., da se prijave na ovaj natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2018. godinu

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe  iz sljedećih prioritetnih područja kulture:

a) glazbeno, glazbeno scenske i filmske djelatnosti

b) književnost i izdavaštvo

c) zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija

d) nematerijalna kulturna baština

e) vizualne umjetnosti

f)  nove medijske kulture

g) međunarodna kulturna suradnja.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 400.000,00kuna.

Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Natječaju - 30 dana od dana objave Natječaja  na mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana i Ureda za udruge, a završava 02. veljače 2018. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.