Impressum

Uredništvo

Ivana Kalac

Adresa: Pula, Mletačka 12/IV
Tel: 052/381-900
Faks: 052/381-905
E-mail: ivana.kalac(at)ida.hr 

Održavanje, design i programiranje

FWD grupa

Adresa: Dalmatinova 4, Pula
WWW: www.fwd.hr