Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o.

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. nezaobilazan je čimbenik razvoja gospodarstva Istarske županije, počevši od njenog osnivanja 1999. godine. Tada je to bila prva razvojna agencija u Republici Hrvatskoj, osnovana kao glavno operativno tijelo za provedbu razvojnih projekata i programa Istarske županije. Istarska razvojna agencija djeluje kao dinamična, fleksibilna, inovativna razvojna agencija, orijentirana na razvoj Istarske županije kao gospodarski konkurentne regije visokog životnog standarda.

Osnivači IDA-e jesu: 

Sama misao vodilja Istarske županije i 10 istarskih gradova, koji su osnovali IDA-u, bila je kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Istarske županije.

Uloga IDA-e danas obuhvaća poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji i to kroz:

te kroz informiranje i savjetovanje poduzetnika, kao i kroz pružanje usluga potencijalnim domaćim i stranim investitorima te provedbu različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime u Istarskoj županiji. Navedeno je u skladu sa strateškim odrednicama razvoja Županijske razvojne strategije, za čiju je koordinaciju izrade i provedbe zadužena IDA, imenovana 2010. godine regionalnim koordinatorom razvoja.

IDA je 2004. godine certificirala sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001, a po ovlaštenju Istarske županije 2005. godine registrirala je i razvila oznaku vizualnog označavanja kvalitete – Istrian Quality (IQ), vodeći se ciljem sustavnog pristupa u brendiranju istarskog identiteta te promociji Istarske županije i njezinih gospodarskih prednosti na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini. Znak IQ namijenjen je  proizvodima dokazane izvrsne kvalitete, te kao takav pridonosi poticanju razvoja domaće proizvodnje, podizanju razine kvalitete istarskih proizvoda i proizvodnih tehnologija, poticanju stvaralaštva, kreativnosti i izvornosti,  kao i razvojno-istraživačkog rada i inovacija.